Stimuleret in situ reduktiv deklorering. Vidensopsamling og screening af lokalitete
« All Publications

Jorgensen, T.H., C. Scheutz,N. D. Durant, E.E. Cox,N.E. Bordum, P. Rasmussen,and P. L. Bjerg. (2005). "Stimuleret in situ reduktiv deklorering. Vidensopsamling og screening af lokalitete,."Danish Environmental Ministry (Miljostyrelsen [Miljo-og Energiministeriet] Miljoprojekt nr. 983
http://www.mst.dk/default.asp?Sub=http://www.mst.dk/udgiv/publikationer/2005/87-7614-527-1/html/indhold.htm